Dodatkowe obciążenia podatkowe w krajach stosujących konkurencję podatkową na przykładzie Special Defence Contribution na Cyprze

Podczas dyskusji z przedsiębiorcami często słyszę pełne zdziwienia pytania: co to jest tak naprawdę Special Defence Contribution (SDC) na Cyprze, czy każda spółka musi go płacić, od jakich rodzajów przychodów jest naliczany i dlaczego obcokrajowcy muszą kupować granaty czy hełmy dla cypryjskiego wojska. Czy cypryjskie wojsko nie potrafi się samodzielnie uzbroić lub ubrać? Są to stwierdzenia często wyrażane w sposób żartobliwy, ale, co jest interesujące, nie blokują decyzji podejmowanych przez biznesmenów.

Special Defence Contribution został wprowadzony na Cyprze w 1984 roku jako próba zasilenia cypryjskiego budżetu w dodatkowe wpływy. Nie jest to standardowy podatek dochodowy, na którego wysokość mają wpływ również wytyczne Unii Europejskiej, ale jest to dodatkowe obciążenie podatkowe naliczane od wybranych rodzajów przychodów przez każdego rezydenta, bez względu na to, czy jest to osoba prawna czy fizyczna, czyli obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze.

Rząd cypryjski sprytnie ominął podniesienie podstawowej stawki podatkowej poprzez wprowadzenie quasi podatku dochodowego. Dość chytra jest jego nazwa oraz przeznaczenie na cele militarno-obronne. Ogólnie znane są konflikty polityczne Cypru z innymi krajami, a odzyskana stosunkowo niedawno, bo w w1960 roku niepodległość jest dowodem na to, że przekazywanie środków finansowych na wzrost obronności jest słuszne. Moim zdaniem jest to spowodowane tym, że obciążenia podatkowe są swego rodzaju umową pomiędzy przedsiębiorcą a organami podatkowymi działającymi w imieniu danego kraju. Bardzo ważne jest to, aby obydwie strony na podstawie tej umowy były przekonane o słuszności i celowości wzajemnych świadczeń.

To poczucie, niestety, mogło zostać zachwiane poprzez fakt, że stawka tego podatku została podniesiona w maju 2013 roku, po znanym wszystkim załamaniu rynku finansowego na Cyprze. Co świadczy o tym, że jego prawdziwym przeznaczeniem jest ratowanie cypryjskiego budżetu. I to właśnie w tym miejscu słychać żartobliwe głosy, czy cypryjscy żołnierze naprawdę nie mają mundurów?

Warto jest znać szczegółowe zasady naliczania tego dodatkowego podatku przychodowego, aby być świadomym, jakie rodzaje przychodu są zagrożone tym obciążeniem.

Dochody z tytułu dywidendy są opodatkowane 17% stawką podatkową. Tak jak ma to miejsce w przypadku innych podatków, to i w tym wypadku są pewne wyłączenia. Podstawowym wyłączeniem jest to, że płacą go oczywiście tylko rezydenci podatkowi na Cyprze. Dodatkowo nie jest obliczany od dywidend wypłaconych pomiędzy osobami prawnymi, czyli tylko płatność do osoby fizycznej jest obciążona SDC. Bardzo ciekawym wyłączeniem jest dywidenda osiągana na zysku z tytułu zarządzania okrętami morskimi. Dochód z tego tytułu nie jest obciążony podatkiem SDC; w tym przepisie widzimy bezpośrednie powiązanie systemu podatkowego z atrybutami przyciągającymi na Cypr nie tylko turystów, ale również przedsiębiorców.

Drugim rodzajem dochodu, który podlega obciążeniu podatkiem SDC są odsetki. Bez względu na to, czy są osiągane przez osoby fizyczne, czy prawne, są obciążone 30% podatkiem SDC. Mamy tutaj również do czynienia z wyjątkami. Pierwszym wyłączeniem jest warunek mówiący o tym, że dochód z tytułu odsetek osiągnięty na podstawowej działalności gospodarczej jest wyłączony z opodatkowania SDC. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będące instytucjami finansowymi, bądź prowadzące działalność finansową nie obciążają swoich dochodów z tytułu odsetek podatkiem SDC. Istotna jest również zasada mówiąca o tym, że odsetki od transakcji finansowych, ale ewidencjonowane na rachunkach bankowych, są obciążone 30% podatkiem u źródła (ang. withholding tax) w chwili otrzymania. Za proces wyliczenia i odprowadzenia podatku są odpowiedzialne bezpośrednio cypryjskie instytucje bankowe.

Ostatnim rodzajem przychodów opodatkowanych podatkiem Special Defence Contribution jest najem. Ciekawy jest sposób obliczenia powyższego podatku, ponieważ wynosi on 3% od 75% przychodów osiąganych z tytułu najmu.

Uważam, że głównym osiągnięciem rządu cypryjskiego jest fakt, iż Special Defence Contribution omija regulacje standardowego podatku dochodowego. Dodatkowo stwarza wrażenie, że jego cel jest bezsporny, polityczno-społecznie uzasadniony, więc nie budzący ogólnego sprzeciwu.

Ostatnim pytaniem jest to, czy rzeczywiście prowadzenie działalności gospodarczej na wyspie Afrodyty jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Czy biznes jest zlokalizowany w najbardziej optymalnym miejscu? Moim zdaniem jest to uzależnione od rodzaju przewidywanej działalności gospodarczej, więc warto pamiętać o tym, że Cypr nie jest jedynym miejscem na świecie uważanym za „raj podatkowy”.

Tagi: , , ,